Miljøpolitik​

​Vi vil tage aktivt hensyn til miljøet

Det er vor holdning, at etablering og drift af bygninger og anlæg skal tilgodese miljøet samtidig med, at de byggetekniske installationer lever op til de stillede tekniske krav og er økonomisk gennemførlige på markedets vilkår. Vi vil arbejde aktivt for at udbrede renere teknologi.

Vi vil medvirke til at beskytte det lokale samfundsmiljø

Vi vil minimere kørsel med materialer og kørsel efter enkelte ting, ved et omhyggeligt og sikkert forberedende arbejde. Det giver et reduceret dieselforbrug, reduceret trafik i byen - og en reduceret regning til kunden.

Vi vil engagere vore medarbejdere i miljøarbejdet

Ledelse og medarbejdere vil tilstræbe at udvise størst mulig miljø-hensyn i vore handlinger, dog relateret til økonomi og almindelig sund fornuft. 

Vi vil samarbejde

... med kunder, leverandører, myndigheder og andre organisationer for at skabe et bedre miljø.

Vi vil fjerne affald.


... på forsvarlig vis, fremme genanvendelse, og øge genbrugsandelen. Vi vil sikre en korrekt håndtering af farligt affald og transporten heraf i forbindelse med arbejdet.

Vi vil sikre en positiv miljøudvikling.

... og løbende forbedre vor indsats. Vi vil selvfølgelig overholde alle myndighedskravene.​

LIDT FRA VORES badeværelses PROJEKTER

Følg os på Facebook

FIRMAINFO​

HC.O. MØLLER APS

98 23 14 45

info@co-moeller.dk 

​​CVR: 27511880

SE OGSÅ:

Find os​

Hovedgaden 31

9460 Brovst​